OTIS LAUBERT: Roztrúsený depozit

otis laubert_Letak_A5_WEB

Srdečně vás zveme na výstavu legendy slovenského umění!

Vernisáž proběhne v sobotu 2. března 2016 v 17 hodin
Úvodní slovo Annamária Juhásová

Výstava potrvá do 29.dubna 2016.
Těšíme se na setkání s vámi.

Otis Laubert je jedným z mála pozemšťanov, ktorí sú lovcami aj zberačmi v jednej osobe. Je pútnikom, ktorý celú svoju existenciu cieľavedome a dobrovoľne “zasvätil” aj “obetoval” umeniu. Je potulným mníchom, ktorý vyhľadáva a obracia duše zabudnutých a nepotrebných predmetov. (…) Je básnikom, ktorého “obrazobásne, alebo básňoobrazy” nikdy nezostávajú “len” dielami vizuálneho sveta. Hudobníkom, ktorý “remixuje” a pretvára dávno zabudnuté melódie nielen do nových cover verzii, ale celkom originálnych symfónii.

Juraj Čarný

Laubert_tiskova_zprava