Výstavní program v roce 2014

11. 1. – 7. 2.      JIŘÍ POLÁŠEK

9. 2. – 12. 2.       Výstava mezi výstavami – Děti od 2 – 6 let tvoří pod vedením malíře Libora Bartoše. Jejich díla budete moci vidět během výstavy. 12. 2. bude pořádán program pro pedagogy MŠ + ukázková hodina.

15. 2. – 14. 3.     MICHAL CZINEGE

22. 3. – 18. 4.     JANA ŽELIBSKÁ: Kus země

26. 4. – 28. 5.     JIŘÍ NAČERADSKÝ

7. 6. – 11. 7.       ČESTMÍR SUŠKA
21. 7. – 27. 7.      Letní výtvarná dílna

6. 9. – 8. 10.       Kurátorský projekt Radka Čáka a Martina Fišra

18. 10. – 19. 11. LUCIE VÍTKOVÁ A PAVEL KORBIČKA: Akustické obrazy
11. 11. – 13. 11.  Svatomartinská tvořivá dílna
29. 11. – ?. ?. 2014   IGOR KORPACZEWSKI