25 miliónů čar: Václav Stratil, Petr Strouhal, Martin Vongrej

Kotatkova-pozvanka2kurátor: Jiří Ptáček

Vernisáž: sobota 23.11. v 17 hodin
Výstava potrvá do 20. 12. 2013

Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Jiří Ptáček pozval na výstavu Václava Stratila (*1950) dva mladší výtvarné umělce. V kontemplativní konfiguraci jejich prací sleduje pojmy „vědomí, čas, čára, ruka, opakování“, klíčové jak pro Stratila, tak pro obecnější úvahu o organickém procesu, kterému říkáme vizuální tvorba. Kromě „povinné“ anotace si kurátor přeje zachovat „čtyřhlasné ticho“/„významné mlčení“.

Reportáž z vernisáže