Doprovodné programy k výstavě Přenos

Muller plakat pøednáška4. 10. 2013

15 hod. Komentovaná prohlídka výstavy PŘENOS s autorem

16 hod. Estetizace německé průchozí dálnice – přednáška Stanislava F. Mullera

Během přednášky se seznámíte s komplikovanou historií stavby dálnice v Československu, která měla klíčový význam na formování této stavby. Nastíníme proč byla německá průchozí dálnice vzorem pro Československou estetiku, jak byla koncipována a stavěna a její další osud. Prezentovány budou jednotlivé stavby a objekty, ale i začlenění dálnice do krajiny. Poslední blok přednášky věnujeme spolupráci výtvarníka s architektem. Důraz bude kladen na úsek dálnice v okolí Blanska. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Vstupné dobrovolné.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/241071-misto-stetce-soustruh-misto-atelieru-vyrobni-hala/

http://blanensky.denik.cz/kultura_region/umelec-vytvoril-obrazy-pomoci-karuselu-v-ckd-blansko-20130904.html

Vířivé malování

Muller plakat workshop29. 9. 2013, 14:30 – 17 hodin

Monumentální malby Stanislava F. Műllera budou inspirací k vlastní tvořivé akci. Rotující kruhové malby nás vrhnou do víru života a prožitků všedních i nevšedních. Na počátku je zásah tvůrce, postupně do hry vstupují další činitelé. Tvořivý proces je zčásti plánovaný a z části nečekaný – o to více se zvědavostí očekávaný…

Tvoření povede arteterapeutka Lucie Šalplachtová. Dílna je určena všem – dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, prostě těm, kdo mají chuť tvořit.

Prosím, hlaste se předem – galerie@blansko.cz 

Vstupné 30 Kč