Galerie města Blanska
Galerie města Blanska RSS Feed
 
 
 
 

Příspěvky za měsíc 05/2011

Malířský workshop

k výstavě Vladimíra Houdka 31. 5. a 1. 6. 2011 vždy od 16 do 19 hodin Dvouodpolední malířská dílna. První odpoledne bude řemesnětechnologické, kde si kompletně připravíte malířské plátno k malbě – sestavení rámu, napnutí plátna, našepsování plátna. Druhé odpoledne bude zaměřeno na samotný tvůrčí proces malby inspirované tvorbou Vladimíra Houdka a výtvarnými vlivy informelu a […]

Výstavy 2011

ALICE NIKITINOVÁ a JAN TURNER: BANÁN NASKLE (11. 12. 2010 – 14. 1. 2011) Kurátor Jiří Ptáček Výstava Alice Nikitinové v Blansku se shodou okolností téměř kryje s její finálovou účastí v Ceně Jindřicha Chalupeckého. Tato skutečnost je nejen oceněním jejího talentu, ale také signálem, že i v českém malířství se cosi děje. Náměty Nikitinové […]

Výstavy 2010

2010 Tuhnoucí forma s měkkými okraji – nový řez sbírkou Marek (výstava 12. 12. 2009 – 3. 2. 2010) kurátor Jan Zálešák (teoretik, kurátor Galerie mladých, Brno) „Výstava v Galerii města Blanska bude druhou galerijní prezentací Sbírky Marek (majitelé sbírky jsou sourozenci Ivo a Zdeněk Markovi). První výstava, spojená s vydáním obsáhlého katalogu sbírky, se uskutečnila na […]

VLADIMÍR HOUDEK: MAGION

Vernisáž: sobota 7. 5. 2011 v 17 hodin Úvodní slovo: Edith Jeřábková Výstava potrvá do 1. 6. 2011 Těšíme se na vaši návštěvu. Více informací:http://www.vladimirhoudek.blogspot.com Zastupující galerie: http://www.inigallery.cz Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Nejkrásnější a nejzajímavější sbírky motýlů

Výstava dětských prací 3. 5. – 30. 6. 2011 Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a své sbírky nám zapůjčili. Kromě blanenských dětí a škol se zúčastnili i děti a třídy z Prahy, Písku, Hradce králové, Brna, Adamova, Újezda u Boskovic a Dolní Lhoty.  Práce hodnotila odborná i laická porota. Odbornou porotu tvořili – Eva Juračková, […]