Z Čech do Kanady a zase zpátky

29. 4. 2011 v 16 hodin
Přednáška a následná beseda s Alenou Foustkovou

Alena Foustková je umělkyně, která v roce 1984 emigrovala do Kanady, kde strávila téměř 12 let života. Po návratu do Čech, její „druhé emigraci“, se mohla začít volné tvorbě věnovat naplno. Tvorbu paní Aleny můžete zhlédnout do 27. 4. v Galerii města Blanska. (Po domluvě též 28. a 29. 4.) V pátek 29. 4. budete mít poslední příležitost navštívit výstavu v rámci tohoto doprovodného programu. Během přednášky bude paní Foustková mluvit o svých zkušenostech, emigraci, vlastní tvorbě, dále také o Západní Kanadě, Indiánech kmene Haida a jiných kmenech v okolí a představí jejich umění.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.